START O NAS USŁUGI KONTAKT  

Biuro Rachunkowe
"REWIDENT"
Kazimierz Majewski
42-470 Siewierz,
ul. Zielona 46
tel: 032 6742263

 

Biuro Rachunkowe "REWIDENT" Kazimierz Majewski w Siewierzu
funkcjonuje na rynku polskim od 1995 roku.

Działalność swoją prowadzi na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy w Siewierzu pod nr 1716/95

Firma ta uprawnienia do badania uzyskała w 1995r  i na podstawie Uchwały nr 132/63/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 listopada 1995r. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewidencyjnym 1037.

Biuro Jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług.